Klanten vertellen

Opdrachtgevers & Cases


Schadepreventie is een continu proces waarin de kritieke succesfactoren gemanaged moeten worden. De basis voor een succesvol schadepreventietraject is het creëren van draagvlak binnen de onderneming. Een goed schadepreventie beleid als onderdeel van een Safety Culture levert snel meetbaar resultaat en geld op.

Naast draagvlak is het belangrijk om over gedetailleerde actuele informatie te beschikken als bijvoorbeeld:

• Totale schadelast (directe en indirecte kosten);
• Schadefrequentie per bestuurder;
• ROB cijfers per bestuurder;
• Gereden bekeuringen per bestuurder;
• Brandstoffen verbruik per bestuurder.

Deze gegevens kan Prodrive Training eenvoudig voor u produceren middels de speciaal voor wagenparken ontwikkelde Fuel & Safety Scan

Met deze gegevens inzichtelijk kan een trainingstraject worden gestart toegespitst op de dagelijkse werkzaamheden van de bestuurders. 

De presentatie van besparingcijfers is een mooie Incentive om de overige bestuurders aan te sporen tot een veilige en economische rijstijl. Bestuurders die onder de maat presteren kunnen extra worden getraind waarna een gedetailleerde rapportage de rijvaardigheid van de bestuurder beschrijft.

Prodrive Training verzorgt schadepreventie in nauw contact met haar opdrachtgevers. Onze opdrachtgevers realiseren ondermeer:

• Vermindering van het aantal verkeersongevallen in het wagenpark;
• Lagere schadelast (directe en indirecte kosten);
• Lager brandstoffen verbruik en CO2 uitstoot;
• Lager verzuim door verkeersongevallen;
• Lagere verzekeringspremies;
• Imago verbetering.


Vraag meer informatie aan

Voor maximaal en blijvend resultaat raden wij aan na de training deel te nemen aan ons e-learning programma, zo blijven bestuurders 1, en indien gewenst 2 jaar lang door middel van leuke en praktische e-learning modules herinnerd aan een veilige en zuinige rijstijl.


Borging resultaten door meten en benchmarken

Nog beter is een combinatie van onze meetoplossing. Zo krijgt elke medewerker maandelijks een update over het verbeterpotentieel op het gebied van schade, brandstof en bekeuringen en zie je hoe je scoort ten opzichte van collega’s. Helemaal leuk is de afdeling competitie.


De training vindt plaats bij de opdrachtgever op locatie.


08.30 – 09.45 uur: Deelnemer 1
09.45 – 11.00 uur: Deelnemer 2
11.00 – 12.15 uur: Deelnemer 3
12.15 – 12.45 uur: Pauze RijTrainer
12.45 – 14.00 uur: Deelnemer 4
14.00 – 15.15 uur: Deelnemer 5
15.15 – 16.30 uur: Deelnemer 6

Onze visie is dat zuinig rijden niet ten koste hoeft te gaan van reistijd of rijplezier. In onze overtuiging is veilig en zuinig rijden een harmonieus samenspel tussen verkeersinzicht, voertuigbediening en gebruik maken van moderne voertuig innovaties. Tijdens een 1 op 1 rit met de trainer coach van Prodrive gaan we de deelnemer zelf dit samenspel leren toe te passen in de eigen auto.


Onze trainer coaches zijn deskundig, opgeleid, gecertificeerd, coachend, enthousiast, gemotiveerd, representatief, hebben technisch inzicht, en zijn liefhebbers van autorijden die de innovaties van een moderne auto als geen ander optimaal door de deelnemer laten beleven.

Heeft u vragen over deze boeking of training, neem dan contact op met één van onze medewerkers, via telefoonnummer 0320 - 284 688 of stuur een e-mail.