Klanten vertellen

Opdrachtgevers & Cases


Schadepreventie is een continu proces waarin de kritieke succesfactoren gemanaged moeten worden. De basis voor een succesvol schadepreventietraject is het creëren van draagvlak binnen de onderneming. Een goed schadepreventie beleid als onderdeel van een Safety Culture levert snel meetbaar resultaat en geld op.

Naast draagvlak is het belangrijk om over gedetailleerde actuele informatie te beschikken als bijvoorbeeld:

• Totale schadelast (directe en indirecte kosten);
• Schadefrequentie per bestuurder;
• ROB cijfers per bestuurder;
• Gereden bekeuringen per bestuurder;
• Brandstoffen verbruik per bestuurder.

Deze gegevens kan Prodrive Training eenvoudig voor u produceren middels de speciaal voor wagenparken ontwikkelde Fuel & Safety Scan

Met deze gegevens inzichtelijk kan een trainingstraject worden gestart toegespitst op de dagelijkse werkzaamheden van de bestuurders. 

De presentatie van besparingcijfers is een mooie Incentive om de overige bestuurders aan te sporen tot een veilige en economische rijstijl. Bestuurders die onder de maat presteren kunnen extra worden getraind waarna een gedetailleerde rapportage de rijvaardigheid van de bestuurder beschrijft.

Prodrive Training verzorgt schadepreventie in nauw contact met haar opdrachtgevers. Onze opdrachtgevers realiseren ondermeer:

• Vermindering van het aantal verkeersongevallen in het wagenpark;
• Lagere schadelast (directe en indirecte kosten);
• Lager brandstoffen verbruik en CO2 uitstoot;
• Lager verzuim door verkeersongevallen;
• Lagere verzekeringspremies;
• Imago verbetering.


Vraag meer informatie aan